I den såkaldte automatisering produktion beskæftiger de sig med maskinfremstilling.

Tilbage da jeg var en bitte rolling, genfortalte min bedstefar mig ofte fortællinger fra dengang han var ung. Jeg påskønnede ham til verdens ende, & skattede alle de timer, vi havde sammen. Han havde levet bestemt et fascinerende liv. Han arbejdede indenfor den interessante automatisering industri, hvor han som maskinleverandør {rotec.dk/informationspolitik/maskine-medicinalindustrien,-maskinleverandoer}, arbejdede med maskinfremstilling {rotec.dk/informationspolitik/maskiner-plastbranchen,-maskinfremstilling}. Han beskrev, hvordan livet var helt anderledes dengang han var en ung knægt. Specielt organiseringen på fabrikken var anderledes. Det var kutyme, at alle var organiseret. På den måde kunne de i fællesskab negotiere sig til bedre forhold. I dag er fagforeningsmedlemskab ikke længere noget selvfølgeligt. De klassiske fagforeninger beretter om aftagende medlemstal. Dengang han som maskinleverandør var beskæftiget indenfor automatisering produktion & maskinfremstilling var kårene anderledes. I de tilfælde en såkaldt cnc-fræser robot {rotec.dk/informationspolitik/cnc-opgaver,-cnc-fraeser-robot} skulle produceres var det uomgængeligt, at de ansatte arbejdede sammen. Det betød, at sådanne arbejdssteder ofte kan beskrives ved en stor grad af kammeratskab…

I de vestlige lande ytrer flere, at solidariteten på arbejdsstedet er meget bitte. Den påstand benyttes som begrundelse for fagforeningernes dalende medlemstal. Men realiteten er muligvis i højere grad, at vilkårene har undergået en transformation. I den nye automatisering industri, som er eksperter indenfor automatisering produktion, er det livsnødvendigt at arbejde i hold. I dén maskinfremstilling proces, hvor eks. en cnc-fræser robot laves, kræves det, at hver enkel maskinleverandør kender sin plads og kan samarbejde. De ansatte arbejder derved i slæng, hvor hver eneste maskinleverandør er bevidst om sin plads og sin opgave. Dét betyder, at der dengang ik på samme vis eksisterede arbejde som kunne eksekveres individuelt. Det betyder, at det giver god mening at indgå i et fællesskab, når man skal forhandle bedre arbejdsvilkår. & af den grund var det dengang naturligt at være medlem af en fagforening…