Mange håber ikke, at tidsregistrering indføres på samtlige arbejdspladser.

Der er noget galt i vores måde at indrette os på! Ligegyldigt hvor jeg befinder mig, er medarbejdere nødsaget til at knokle hurtigere… Eksempelvis de offentligt ansatte skal nå samme arbejdsopgaver, men på ekstremt reduceret tid… Til at materialisere denne ekstreme effektivisering indfører man på stort set alle arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering [danmade.dk], fraværsregistrering [danmade.dk/produkter/fravaersregistrering], & et stempelur for at kunne formå at kontrollere om medarbejderne lever op til alle de stillede krav… Jeg synes, at effektivitets-iveren har taget overhånd. Det er stort set hver dag, at vi læser i pressen, at en del medarbejdere er gået ned med stress på grund af, at kravene til den individuelle person har ændret sig betydeligt… Den dumme stress er en af vores kulturkreds’ største sygdomme, & jeg er sikker på, at stress kan spores tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur!

Det er overhovedet ikke løgn, når jeg proklamerer, at jeg er meget bekymret for følgerne af de virkelig høje krav til medarbejderne… Det kan jo ik’ udvikle sig sådan, at os alle sammen skal gå ned med stress!! Utallige etnologer er af den mening, at det er virkelig formidabelt, at der i denne tid er så meget opmærksomhed på trivsel og mistrivsel på mange arbejdspladser. Men sideløbende med dette fokus, ses ligeledes et fokus på effektivisering og optimering… Det ses eksempelvis i den omsiggribende overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering. Yderligere er der tilmed den stressende lyd fra et gammeldags stempelur, som i hvert fald heller ikke bidrager til et skønt arbejds-miljø. Jeg har selv været beskæftiget i en virksomhed, hvor vi til mange udviklende samtaler blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering, der var blevet nedskrevet omkring vores dag på arbejde… Det var ik behageligt, & de fleste beskrev det som decideret overvågning… Så en gode råd til alle ledere lyder; fokuser på tilfredse arbejdre, frem for effektivitet… Det er jeg overbevist om i sidste ende vil forbedre tallene på bundlinjen… & så er alle jo lykkelige, & det må være det vigtigste!